• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Předchozí ročníky Informace z přehlídek Hodnocení soutěžících krajského kola WP 2009

Hodnocení soutěžících krajského kola WP 2009

Email Tisk PDF

Se zpožděním přinášíme první hodnocení soutěžících krajského kola recitační soutěže Wolkrův Prostějov 2009. Prozatím je k dispozici pouze hodnocení paní Štefánkové, hodnocení ostatních porotců bude podle jejich časových možností doplněno.

Aktualizace 26.4.2009 - přibylo vyčerpávající 10-ti stránkové hodnocení Jany Trojanové a začátek hodnocení Lucie Semančíkové.

Aktualizace 4.5.2009 - nově hodnocení Anny Cónové

Aktualizace 17.7.2009 - nově hodnocení Jiřího Raice. Tímto se porotci velmi omlouvám, jeho email s hodnocením z poloviny května skončil nedopatřením ve spamu a objevila jsem jej až nyní.

Navigace

Hodnocení Jany Štefánkové

Výběrová přehlídka na Wolkrův Prostějov 2009 kraje Moravskoslezského se konala o víkendu 28. 29. března v příhodném prostředí malého sálu Městského kulturního střediska v Karviné.

Účastníci přehlídky byli vybráni ze 6 oblastních přehlídek, které připravuje spolu i s přehlídkou krajskou paní Mgr. Lucie Semančíková za pomoci přátel a rodiny.

Výběr textů byl velmi rozmanitý, až objevný. Vedle známých autorů a textů (L. Ferlinghetti: Svět je báječné místo..., J.Suchý: Můj pes, Sestra, V.Hrabě: Jam session) se objevil i úryvek z románu G.G.Márquéze Sto roků samoty. C.S.Lewise Čarodějův učeň). Z Puškinova Evžena Oněgina recitátorka zvolila odpověď Tatány. Promyšlený výběr z kvalitních textů nabídla zkušená recitátorka Tereza Lexová ze 3. kategorie. Pro mnohé objevila ruského básníka Jisifa Brodskeho a vedle něj postavila nevšední text Marka Twaina „Z písemností Adamovy rodiny „Evin deník". I druhá recitátorka 3. kategorie Adina Bálková přišla s rozličným výběrem, i když ne tak originálními texty (M. Cvetajevová: Pokus o žárlivost, D.Charms: Nový talentovaný spisovatel). Ne vždy však byl literární objev pro jejich interpreta přínosem. (V.Renč: Stará herečka, V.Kučera: Tikotem hodin). Stalo se už zvykem, že si recitátoři stahují texty z internetu. Neví však, že je tam může vepsat člověk neznalý. Tak jsme našli známý text L. Ferlinghettiho Svět je báječné místo...v učesané podobě pravidelného verše a to hned třikrát. Z takové předlohy nemůže recitátor vyčíst nic o autorovi, ani o jeho záměru a poetice. Soubor Vicca připravil inscenaci Žena v řeči bystrá M. Valdmanové. Pozn.: autorku neznám, nenašla jsem ji nikde, proto se omlouvám, jestli jsem její jméno napsala chybně.

Interpretace textů byla velmi rozmanitá, ale ve svém celku lehce nadprůměrná. Z této nadprůměrnosti se vymezovaly jen některé recitátorské osobnosti. Převážná většina účinkujících navázala pěkný kontakt se svými posluchači.Mnozí měli smysl pro vyprávění, ale zrazovala je technika, kterou si osvojili zřejmě při psaní SMS zpráv, kdy se vyjadřují kuse, takže necítili logické celky v textu a nemohli proto text vygradovat k pointě. Za značný nedostatek považuji opomíjení překladatelů, což není problém jen moravskoslezských recitátorů, ale jde opět o jev obecný. Proto jsem využila nabídky paní Mgr. Semančíkové k semináři o překladové literatuře. Jeho účastníci se seznámili s několika překlady jedné básně a dvěma překlady prózy. Všichni si pak objednali publikaci „Není překlad jako překlad", kterou vydal NIPOS ARTAMA v roce 2005. další seminář, zaměřený na interpretaci textu vedla Jana Trojanová, paní Anna Cónová pracovala se svojí skupinou na textech Lukáše Bárty, paní Semančíková pak seznámila svou skupinu s básněmi Jiřího Gregra s užitím prvků dramatické výchovy. Semináře jsou velmi dobrým nápadem pro vzdělávání recitátorů. V celé republice je jich nedostatek.

Výběrová přehlídka v Karviné byla připravena s maximální péčí a vstřícností k soutěžícím, lektorům i hostům. Nabídla bohatý program ve formě workshopů, rozhovor s básníky Lukášem Bártou a Jiřím Gregrem, ukázkami z jejich básní a divadelní představení Comedia finita Viktorie Hradské v podání Jany Trojanové.

Hodnocení vybraných recitátorů

I. kategorie

Lenka Szokalová
Recitátorka zvolila pro své vystoupení dva velmi frekventované texty na všech přehlídkách. Ferlinghettiho Obrazy zmizelého světa (Svět je báječné místo k narození) přednesla podle své představy, která se, bohužel, rozcházela s autorem a jeho revoltou vůči světu. L.Szokalová se z textu nemohla mnoho o autorovi a jeho záměru dovědět, protože text byl špatně přepsán.
Ani v Brechtově textu Z čítanky pro obyvatele měst nenašla porozumění s autorem.

Rudolf Vybíral
si vybral velmi kvalitní předlohy pro svoje vystoupení. V textu Pavla Eisnera Býk (Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině, dobře využil nabídku autora a první polovinu textu pojal jako přednášku, kterou zakočil zdařilým solfeggiem. Přílišné rozpauzování poslední věty mu nedovolilo text zakončit jednoznačnou pointou.
V Dithyrambu Přemysla Ruta uplatnil svůj smysl pro humor, ale jen v náznaku. Jakoby se svého nápadu zalekl.

Nella Gabrielová
Má velké předpoklady pro vyprávění. Snad proto si vybrala dvě prózy. V Bichselově povídce Jodok nechá pozdravovat prokázala i smysl pro situaci a humor. Pro větší vyznění by bylo třeba např. vázat uvozovací větu s přímou řečí. Marťanskou kroniku se Nelle Gabrielové podařilo interpretovat ve věcném tónu, který příběhu velmi slušel. Ve střední části pak vytvořila pro své posluchače krásné tajemství.

Dorota Molin
Stephen Leacock: Kouzelníkova pomsta
Dobře promyšlená koncepce. Postavy jsou dobře odlišené, aniž by byly přehrávané. Recitátorka umí myslet na svého diváka a text pro něj dobře vypointovala. Jen dovětek by měla udržet v celku.
C.S.Lewis:Čarodějův učeň
Dobře vystavěné dialogy. Recitátorka umí nastolit tajemství a udržet ho v napětí, které ještě v závěru vystupňuje. Svůj pohled do diváků by měla rozšířit i za třetí řadu.

Karel Vaněk
Hrabětův Jam session je text vybraný přesně pro něj. Cítí se v něm uvolněně a tak ho i předává svým posluchačům. Herec Michaila Zoščenka recitátorovi umožňuje představit se jako dobrý vypravěč. V povídce by ještě měl zpřesnit jednotlivé části textu a konec vystavět od údivu až po zlobu a bezmoc.

II. kategorie

Milada Vyhnálková
V první básni Karla Sýse Slov co nejméně nabízím možnost většího nadhledu a první závorku místo úsměvu uvést. Konec psaný kurzívou zpřesnit v otázkách.
Karel Hynek: Interpunkce za doprovodu saxofonu. Vtipný text recitátorka dobře zpodobňuje do předepsaných interpunkčních znamének. Otázkou je, zda interpunkční znaménka nezveřejnit. Jestli se vykřičník vykřičí, otazník se musí dostat ještě nad něj, jinak zanikne.

Adéla Koutná
V promyšlené dramaturgii nabídla povídku ze hry M.McDonagha Pán polštářů a jako protipól Bezručovu Maryčku Magdónovu. V prvním textu se Adéla Koutná představila jako velice věcná a racionálně uvažující, která dokáže vystavět pěkné vnitřní napětí. Zejména od poloviny textu, kdy se objeví holčička až po samotný závěr.
Známou báseň Petra Bezruče snad chtěla zpracovat jinak, než jak je recitována. Její cesta za touto koncepcí, byla možná pevně stanovena, ale ve výsledku nenaplněna a tak působila poněkud rozpačitě.

Iveta Kocifajová
Recitátorka zvolila dva naprosto odlišné básníky. Svobodomyslného až nespoutaného Václava Hraběte a evangelického duchovního Jakuba S.Trojana. Příběh se psem byl koncipován jako vyprávění zabloudilého člověka, který se setkává s jakousi jinou, až neskutečnou situací. S jakou, to nám recitátorka nesdělila. V 1. polovině jsou všechny situace podrobně vykreslené, včetně popisů, ve druhé polovině se z naléhavých otázek stává jedna velká slovní skrumáž, ve které posluchač už stěží nachází vysvětlení, kam příběh směřuje.
V Hrabětově básni Jednou se slečně Kocifajové dařilo o poznání lépe. Posluchači zaujatě sledovali nabízené obrazy města s příběhem lásky. S přehledem měla text pevně v rukou . I proto se jí vydařila pointa v klidu, bez zbytečných pauz, modulací a výmyslů mimo autora.

Eva Tylečková
Interpretovala úryvek z románu a apokryf Karla Čapka. Goeneril, dceru Learovu z apokryfů recitátorka prezentovala jako divadelní monolog ve velmi pečlivé interpretační výpovědi. Příběh udržela pohromadě. Kdyby jej ještě pečlivěji rozčlenila a uvědomila si rozpory v hlavní postavě, mohla postihnout přesněji i proměny mezi obžalobou a dovoláváním se soucitu chůvy. Příběh by pak byl ještě bohatší.
Úryvek ze stěžejního díla kolumbijského spisovatele Garsíi Gabriela Márqueze Sto roků samoty byl dobře vybrán co do dějové sevřenosti příběhu. Recitátorka příběh přehledně vystavěla a s obraznou představivostí předala posluchači. Jenže takových příběhů je v literatuře nespočet. Proč právě úryvek z rodinné ságy, který nemůže postihnout záměr autora?

Renáta Králová
Tři sonety Gaspary Stampy jsou řazeny do logického vývoje milostného vztahu a tvoří tak velmi zdařilý celek silné výpovědi. Recitátorka tuto koncepci rozbila zbytečnými přechody na i pod pódiem. Víc než vášnivou láskou a zžírající žárlivostí byla zaujata jak co řekne a kam teď půjde. Zdálo se, že text byl pouhou záminkou bytí na jevišti.
Báseň Jacqua Préverta Zoufalství sedí na lavičce měla v recitátorčině pojetí velice uzavřený úvod, do kterého nechtěla posluchače nechat ani nahlédnout. Vzala je s sebou až do utrpení. Zřejmě šlo o záměr, který vyšel, neboť její varování ze ztráty svobody a jak snadno k ní dojde, v pointě zazněla jasně a srozumitelně.

Sońa Janošová
V básni Huši (v nářečí) se jí daří velice dobře. Uplatňuje smysl pro humor a vychází pěkně i závěr. Sestra Jiřího Suchého, jak byla interpretována, je pro recitátorku II.kategorie lehce pod její věk. Snad to měla být parodie, která nevyšla. Charaktery obou sester jsou v řeči předimenzované. Navíc je i rekvizita (plyšák).

III.kategorie

Tereza Lexová
Přesvědčila o své interpretační vyspělosti a svých znalostech literatury už výběrem prvního textu Josifa Brodskeho Básně ze sb. Konec krásné epochy (aneb proces s příživníkem Brodským...) Slečna Lexová je dále vybavena silným znělým hlasem, který ukázněně využívá ke svému přesně cílenému sdělení.V uvedeném textu s pochopením pro autora a jeho úděl, vytváří rovinu striktně pragmatickou a metaforickou se stejnou dávkou obvinění.
Podobně ztvárnila i text M. Twaina „Evin deník". Dobře vybraný úryvek už sám napovídá členění textu, kterému recitátorka vyjde vstříc. S přehledem vytváří pro posluchače i a jakoby i pro své potěšení dny jako korálky. Každý má svoji barvu i vůni. Dohromady pak tvoří každodenní život s radostmi i strastmi.

Adina Bálková
Volila pro svá vystoupení z ruské literatury. V Cvetajevové Pokusu o žárlivost měla připravený jasný záměr, ale jakoby v něm vystupovaly dvě osoby a ne jedna, ale zmítaná žárlivostí od zloby po prosby.
Smysl pro vyprávění i autorův osobitý humor prokázala v próze Daniila Charmse Nový talentovaný spisovatel. Na malé ploše vytvořila jakýsi dobový obrázek se zřetelným Charmsovskýcm úšklebkem.

Obecně

Ostatní soutěžící bych shrnula do několika vět. Stejné chyby dělají všichni ve větné stavbě, rozbíjejí myšlenkové celky a tím si narušují vyprávění příběhu. V básnických textech nevyužívají nabídku autora ve formě a tím dochází mezi nimi k nedorozumění. Neumí vázat text přesahy a ten se jim rozpadá někdy i na jednotlivá slova.Pokud právě nestudují češtinu i jinou literaturu, nemají úctu k překladatelům, takže je ani neuvádějí, ani nečtou různé překlady, které by jim napověděli mnohé důležité informace k textové analýze. Často chybí základní stanovisko, ze kterého text interpretují.

Divadelní soubor WICCA uvedl text A.Waldmana Žena bystrá v řeči. Textová předloha je hravá, ale pro jevištní zpracování velmi obtížná. Zpočátku bylo představení živé a nápadité, ale téměř od poloviny se nápady začaly opakovat a pozornost diváků upadat. Pro podobný text by musela být přesně daná choreografie, která by účinkujícím pomohla a podporovala by sdělované.

Hodnocení Jany Trojanové

K hodnocení krajské soutěže Wolkrova Prostějova musím na úvod napsat, že jsem strávila pěkné dva dny - obklopena lidmi, kteří mají rádi poezii, prózu, český jazyk obecně. Hodnotit umělecký přednes je velmi subjektivní a složité. Snažíte se podat co nejlepší výkon, přijde tréma, nebo se Vám nedaří sdělit publiku text, tak jak byste chtěli... Ať už se Vám recitace povedla více či méně, jsem ráda, že se této nelehké disciplíně věnujete. Chválím Vás tedy obecně - v jednotlivých rozborech budu psát hlavně připomínky.

I.KATEGORIE

Nella Gabrielová
P. Bischel: Jodok vás pozdravuje
Na rozdíl od některých recitátorů máš texty, které se často neříkají, což je první vklad. Tvoje podání „Jodoka" se mi docela líbilo. Máš přirozený projev. V první polovině textu bych tomu dala trochu ,,nožičky" - chtělo by to větší spád, tah. Posluchač musí jít s Tebou - od začátku až do konce - ... proto vlastně recitujeme. Ještě bych se zaměřila více na vlastní postoj k textu - je opravdu nutné říkat text tolik smutně??? Závěr jsi příliš rozkouskovala (myslím- „Nedali na mne, ať jsem plakal, jak chtěl.")
R. Bradbury: Marťanská kronika (úryvek)
Chyběl překladatel - nutné říci!!! Ve druhém textu jsem ocenila hlavně tvůj kontakt s publikem, ten se Ti podařilo navázat. V úvodu se Ti chvěl hlas - ale to přikládám ,,potvoře" trémě. Někde byly paměťové nepřesnosti - zaměnila jsi slova - stačí si jen projít text, ujasnit. Opět bych ještě více zapracovala na vlastním postoji, proč nám text říkáš - nám, divákům, to musí dojít...

Karina Langová
M. Franková: Vyvrhel
Kdybychom text rozebíraly osobně, tak bych se Tě zeptala, proč tento výběr textu??? Asi důvod máš... V textu mi chyběla práce na tempu - bylo hodně stejné - a proto text působil monotónně. Měla jsem pocit, že umíš poezii říkat, že děláš přesahy... ale - viz. druhý text...
M. Holub: Stručná úvaha o kočkách rostoucích na stromech
„Holuba" jsi udělala téměř jako prózu - což je pro mě strašně kontrastní v souvislosti s prvním textem. Pozor na přesahy, není to PRÓZA!!! Dělá se důraz na předložku - což jsi řekla špatně hned v názvu - důraz byl na ,,kočkách", ale má být na „o"... Někde chyběl tah. Opět bych se Tě ptala, proč sis vybrala tento text? Měla jsem pocit, že druhý text děláš stejně jako první - teď mám na mysli postojově... Ale máš příjemný hlas a přes připomínky jsi na mě působila jako šikovná recitátorka - pracuj na tom a ono to půjde...

Dorota Molin
S. Leacock: Kouzelníkova pomsta
Text, který slyším téměř na každé soutěži. Říkala jsem si: „Ach jo, to mě asi bude nudit" ... Ale nenudilo a diváky (aspoň dle reakcí) také ne. Chyběl překladatel, název textu říkej úplně normálně. Pozor na sykavky! Co mi v textu chybělo, tak to je rostoucí nervozita ze strany kouzelníka. Bylo by potřeba, abys kouzelníka a pána ještě jednou rozebrala - oba prochází vývojem, oba mají své charakterové vlastnosti, které je určují... Závěrečná gradace nebyla dostatečná. Místy mi chyběl tah. A jaký je Tvůj postoj? Jsi zřejmě v pozici vypravěče... - nemá být náhodou vypravěč nad věcí, neměl by si říkat: „Hele, lidi, podívejte, jací jsem, jak se ve všem šťouráme, jak jsme věčně otrávení, jak se necháme ovlivnit tvrzením jednoho „blbce"...
C. S. Lewis: Čarodějův synovec (úryvek)
Opět chybí překladatel - nutné říci!!! Měla bys v nás navodit atmosféru, my máme jít s Tebou. Text je ale náročný paměťově, je poměrně dlouhý, krácený, je velmi těžké udržet si pozornost publika. Občas docházelo ke splývání postav - divák nemá v ruce text, takže mohl být zmaten. Pracuj více na tempu - někdy tomu dej „nožičky".

Lenka Szokalová

L. Ferlingetti: Obrazy zmizelého světa
Pozor na artikulaci a sykavky! Chyběl překladatel! Podívej se na originál - jak je napsaný - jiné členění slov do veršů... Jde o poezii, ne o prózu - místy jsi to říkala jako prózu - důležité, abys dodržovala přesahy!!! Pod slovy, výpověďmi musíš mít jasné představy - působilo to dost ploše, prázdně - hezky to odříkáváš, ale říkáš jen prázdná slova! Zapracuj na tempu, aby to nebylo monotónní. Konec jsi řekla zvláštně - nepochopila jsem Tvůj postoj...
B. Brecht: Z čítanky pro obyvatele měst
Chybí překladatel!!! Někde máš paměťové nepřesnosti. Tady už bylo cítit, že se jedná více o poezii než o prózu. Na textu je zajímavá práce se slovem hlupák - jednou se slabikuje, podruhé říká jenom H., jindy zas je vyslovován rozkazem atd. Ber to jako hru - pohrávej si s tím. Chyběla mi gradace, vše bylo ve stejném tempu,... unikl mi Tvůj postoj. Proč v závěru přecházíš ? Nepůsobí to dobře... Stačí si vybrat někoho v publiku, komu bys to mohla říct.

Karel Vaněk
V. Hravě: Jam session
Je vidět, že máš autora rád, že je to Tvoje „krevní skupina". Líbila se mi práce s kytarou, která byla funkční a měla svůj význam. Tvůj projev působil přirozeně, upřímně. Z technického hlediska - ještě trochu pozor na přesahy. Zamysli se nad tím, proč je napsáno v textu KRÁSOU, ne krásou - proč ta velká písmena??? Trochu jsi zahodil konec - víc vypointovat. Důraz je na „za", ne „kafe" (v posledním verši). Ale jinak jsem byla spokojená!
M. Zoščenko: Herec
Překladatel??? Text působil uceleně, přirozeně. Určitě jsi cítil, že Ti bylo publikum nakloněno, poslouchalo Tě. Byly tam paměťové nepřesnosti - projdi si znovu text, ať to do WP vyčistíš. Ještě bych zapracovala na tempu - někde by to chtělo více rozjet. Ke konci dej pozor, aby se neztratil tah. Místy bych dala do projevu víc ironie - ono se to hodně nabízí. Ale určitě si zachovej nadhled!

Rudolf Vybíral
P. Rút: Dithyramb
Tento typ textu je Ti asi blízký - což bylo cítit a je to v pořádku. Dej pozor na přesahy - zejména v části, která začíná slovy „Vám, moji věrní". Někde kouskuješ - uvědom si, které slova k sobě patří - běž po logice textu! Tvé oblečení mi nekorespondovalo s textem... Chyběl mi Tvůj postoj k textu.
P. Eisner: Bejk

Pavel Eisner si krásně pohrává s češtinou - škoda, že sis z toho taky neudělal větší legraci. Chyběl mi nadhled, vlastní postoj. Chvílemi Ti trochu hlas zazpíval. Někdy dáváš nelogické důrazy na slova, kde být nemají. „Ty bejku! - Ty krávo! - Ty krůto!" ... stejně řečené - ber to víc jako hru, hru s českým jazykem. Konec Ti moc nevyšel. A pozor - zbytečně moc kouskuješ - chybí tomu plynulost! Proč jsi neřekl název knížky, ze které je text? Ale jinak tu mám poznámku, že v „Tobě něco je".

Martina Zajacová

J. Suchý: Můj pes
Text, který napsal pro Evu Olmerovou Jiří Suchý je specifický v tom, že obsahuje pasáže prózy a poezie. Co je psáno veršem, tak je v originále zpíváno - to ale neznamená, že bys to musela zpívat. Nutné je ovšem, aby se text říkal rozdílně, když jsou pasáže napsané veršem - tak dodržovat přesahy.  Zajímá mě, proč jsi vyškrtla některé pasáže??? Možná Ti text přišel dlouhý, ale takto se škrtat nedá. Přečti si škrty - vždyť v textu chybí!!! Chyběl mi tam Tvůj vlastní postoj. Oceňuji, že text nebyl ufňukaný, což k tomu svádí. Chyběl tah, někde falešné důrazy, pozor na přesahy!!! Zamysli se ještě jednou, o čem je tento text. Jinak doporučuji CD Evy Olmerové - jen tak pro inspiraci, ne ale - abys to kopírovala,... jsme přeci originály.
Neznámý: Dáma
Tady mám problém s výběrem textu. Kde jsi ho našla? Text je vlastně rozhovorem - mezi mužem a ženou. Každý je už od podstaty pochopitelně jiný - což se jinak také musí říkat. Chvílemi splývala žena s mužem. Ženská chce muže získat - zkouší různé prostředky... Dej tomu větší tah. Pozor na nepřesnosti a paměťové výpadky. Zapracuj na tempo-rytmu.

Kateřina Laštůvková
I.Dousková: Oněgin byl Rusák
Tímto textem bys nás, Katko, měla pobavit, zaujmout. Musím napsat, že se Ti to tak úplně nepovedlo - ale jak jsem psala v úvodu, může to být trémou, nebo tím, že se úplně nesoustředíš atd. Chyběl mi tam tah, je třeba tomu dát „nožičky", šťávu. Dej pozor, někdy děláš nelogické důrazy a občas skoro „zpíváš" - stačí se před výkonem pořádně rozmluvit, položit si hlas. Nevím, neznám Tvůj postoj k textu - jdeš nás pobavit, nebo to bereš vážně...???
A.Lustig: Zloděj kufrů
Vybrala sis dva rozdílné texty, což chválím. Ve Tvém podání si mi víc líbil Lustig. Výpověď děvčete, se kterou jsi soucítila (nebo alespoň tak to na mě působilo). Text je naoko všední, ale skrývá spousty narážek a krutost doby. Je zase potřeba více si uvědomit svůj vlastní postoj k textu. Měla bys to říkat, jako by se nic nedělo, ale nám musí dojít, o co jde... nás by až mělo mrazit. Tvůj hlas působil až moc roztomile, nevím, asi to byl záměr - ale pro mě ne příliš působící.

II.KATEGORIE

Hana Čichoňová
L. Ferlingetti: Svět je báječné místo
Chyběl překladatel, špatný název textu - podívej se na originál do knížky. Báseň ve Tvém podání působila hodně monotónně a ploše. Nejsem si úplně jista, jestli jsi měla jasnou představu o věcech, které jsi popisovala. Je třeba si za každým veršem (mnohdy i slovem) dosadit v hlavě nějakou představu - vědět, o čem to říkáš. Někdy se Ti stávalo, že jsi až zpívala - je třeba víc usadit hlas. Zapřemýšlej, Hani, o tom, jestli by se začátky slok („Svět je báječné místo k narození") nedaly říkat pokaždé jinak...
A.S. Puškin: Evžen Oněgin (úryvek)
Opět jsi neuvedla překladatele. Tato poezie je velmi složitá a těžko se recituje. Chyběla Ti zase představa. Ty si musíš hned zkraje uvědomit, jaká byla Taťána - její společenské postavení, vývoj (to není první dopis, kdy je plna ideálů - teď je ve fázi, kdy má manžela, je hrdá, nelituje se; mluví jako skutečná dáma). Nesmíš to pouze odříkávat. Pokud jsi to neudělala, přečti si celého Evžena Oněgina a Taťánu pochopíš.

Tereza Hrablíková
D. J. Conwayová: Elfové
Terezko, před výkonem se vždy pořádně rozmluv, aby se Ti trochu posadil hlásek - někde jsi až zpívala. Tuším, že jsi neuvedla překladatele. V básni mi trochu chyběl tah - celkově působila monotónně. Dej pozor na přesahy. Zaměř se víc na rytmus básně. Měla jsem trošku pocit, že to bylo až moc „dětinsky" říkané - ale na druhou stranu jsi působila, že Tě text zajímavá, že se s ním ztotožňuješ, což působilo hezky.
M. Procházková: Až
Tato báseň byla říkána spíše jako próza - skoro vůbec jsi nedodržela verš - pozor na to!!! Nevím, proč ses při vyslovení názvu usmívala...? Tuto báseň si ještě jednou rozeber - urči si, co k sobě logicky patří - některé části jsi totiž nepochopitelně kouskovala. Pracuj na rytmu básně! Chyběla tam Tvoje představa - Tvůj postoj. Co jsi nám sdělovala???

Soňa Janošová
J. Suchý: Sestra
Soni, je zbytečné se na začátku představovat - to už udělal pan předseda poroty. Text jsi dělala hodně jako monolog - používala jsi prostředky, které by se více hodily do divadla. Na jevišti působíš výrazně, ale musíš dát pozor, aby to nebylo až moc. Zkus se odprostit od všech gest, sedni doma před zrcadlo, představ si sestru a začni to úplně normálně říkat. Uvědomuj si, co říkáš...
J. Schlossarková: Huši

Tento text byl opět výrazný - asi sis ho vybrala proto, jak byl napsaný - kvůli jazyku. Trošku zklidni gesta. Druhý text jsi podle mě říkala lépe než první. Dělala sis z toho srandu, text Tě bavil - publikum pak pěkně reagovalo.

Iveta Kocifajová
J. Trojan: Příběh se psem
Ivetko, Ty jsi zkušená a šikovná recitátorka. Nechápu ale moc, co Tě vedlo k tomuto výběru textu??? Byla jsem z toho trošku zmatená, uniklo mi hlavní Tvé sdělení. Co jsi tím chtěla říci??? Unikl mi Tvůj postoj. Ivet, dej pozor na přesahy - na verše - vždyť jsi text říkala skoro jako prózu...
V. Hrabě: Jednou
To je na rozdíl od prvního textu dost obehraná báseň. Ale bylo vidět, že víš, o čem recituješ, což se mi líbilo. Taky máš pěkný hlas. „Hrabě" se mi líbil daleko víc než „Příběh se psem". Akorát škoda konce - tam jsem měla pocit, že jsi ho zahodila - chyběla taková ta závěrečná tečka. A hurá - toto jsi jako poezii říkala!

Adéla Koutná
M. McDonagh: Pán polštářů
Na tomto výkonu oceňuji, Adélo, Tvůj přirozený projev. S ničím se „nepatláš", falešně nebarvíš - působí to upřímně. Máš zajímavý a poměrně originální styl vypravování, ale někdy strašně meleš - divák Tě nestíhá - jakmile nestíhá, uniká mu příběh, sdělení. Dej tedy pozor na tempo - na něm zapracuj. V textu byly paměťové nepřesnosti - což přičítám tomu, že text asi nebyl tolik zažitý.
P. Bezruč: Maryčka Magdonova
Sociální balada - těžké téma a Ty se směješ... Zkraje jsem si říkala, že ses asi zbláznila, pak mi došlo, že bude záměr - říct Maryčku jinak, než je obvyklé. Jestli sis to vzala z pocitu toho, že máš dost těchto textů - je třeba svůj postoj dodělat ... Takto to působí rozpačitě, komu Tvůj postoj nedojde - může být zklamán, dokonce až šokován... To Ty ale přeci nechceš, ne?! Opět dej pozor na tempo - jedeš, jedeš,... divák nestíhá. Pozor na přesahy - říkáš poezii, ne prózu.

Renáta Králová
G. Stampa: Sonety
Renátko, při recitaci tohoto textu se úplně zklidni, uvědom si, co chceš říkat... Proč přecházíš??? To je nefunkční - uděláš si atmosféru, což není jednoduché, a chůzí si vše zkazíš - pak Tvůj výkon působí nevyrovnaně. Hezky to odříkáváš, ale někdy mi chybí podtext - Tvoje představa - jistě víš, o čem mluvíš,... tak si tu lásku, touhu představuj...
J. Prévert: Zoufalství sedí na lavičce
V obou textech chyběl překladatel. „Zoufalství" se mi líbilo víc, než „Sonety". Celkem jsi působila přirozeně. Mám otázky. Kdo je na lavičce??? Co je to zoufalství??? Ty jsi vypravěčem??? Chybí mi tam Tvoje stanovisko, postoj...

Šárka Ničová
K. Koja: Divoký pes
Chyběl překladatel! Nevím, jak dlouho pracuješ, Šárko, na textu - ale mám pocit, že není usazený, jsou v něm paměťové nepřesnosti. Chybí tomu tah, vypointování. Někdy zbytečně text kouskuješ. Musím přiznat, že jsem během Tvého výkonu ztratila pozornost - kdybych neměla text, těžko bych se orientovala - musíš diváka zaujmout, aby Tě poslouchal celou dobu. Šárko, důrazy se v češtině dělají na předložku...!!! Kdybych s Tebou mluvila osobně, zeptala bych se, co Tě vedlo k výběru tohoto textu?!
M. Procházková: Zklamání
Tady přemýšlím, jestli je text vhodný - ono je to pouze takové zamyšlení. S tímto textem jde udělat jediné,... že ho prostě v klidu, s jasnou představou řekneš - víc se s ním asi dělat nedá - nevím, jestli to není na soutěž málo... ?! Dej pozor na přesahy - je to poezie!!! Také pozor na oddělování slov - „bys zhas"... Ty jsi řekla - „byshas".

Tereza Osmančíková
V. Renč: Stará herečka
Terezko, Ty jsi šikovná, ale proč tento text??? Copak jsi stará herečka??? Chápu, že se Ti text líbil, ale víš - když říkáš: „u řezníka řekli mladá paní" ... působí to komicky ... Ty ještě ani mladá paní nejsi - nám by mělo být líto té staré paní, ne naopak... U tohoto textu Ti chyběla zkušenost - teď myslím životní, ne recitační...
V. Kučera: Tikotem hodin
„Starou herečku" jsi říkala jako poezii, ale u „Tikotu" nebyl v pořádku téměř žádný verš... udělala jsi z toho prózu! Tady mám otázku, co jsi tím chtěla říct??? Asi máš představu, vlastní podtext, ale já jsem ho nerozluštila, k divákům nedoléhá... Tento text mi také nepřijde jako příliš kvalitní a šťastný...

Jan Plecháč
M. Swietlicki: Cvrčci
Honzo, chyběl Ti překladatel. Na jevišti působils přesvědčivě, máš pěkný přednes, technická stránka v pořádku. Ale co ten konec??? Co tím chtěl básník říci??? Máš tam něco pod tím, nebo to jen hezky řekneš??? Jestli něco v podtextu máš - tak já jsem to od Tebe nepochopila... Uniklo mi vyznění textu... je text jen hra, nebo něco hlubšího???
E. M. Remargue: Černý obelisk
Škoda, škoda, škoda - tomuhle jde říct - „vaření z vody". Ty sám, Honzo, víš, že je výpadek a výpadek - tohle byl nedodělaný text - tuším, že ses ho učil ještě ten den. Je tedy rozdělaný, nikoli dodělaný. Je jasné, že sis výpadky rozbil celkové vystavění textu, vyznění,... No,... je na tom ještě hodně práce. Škoda, šikovný jsi - a poměrně dost! Tak příště!

Klára Sedláčková
D. Charms: Čtyřnohá vrána
Kláro, Ty máš pěkný výběr - ale je třeba text nějak originálně uchopit, pohrát si s ním - určit, co tím chceš říci,... nelze to jenom odříkávat. Pozor na vynechávání podstatných slov - místo „čtyřnohá vrána", bylo řečeno jenom „vrána" - klíčové slovo jsi neřekla, mění se význam textu. Otázka na závěr - myslíš, že to datum na konci má nějaký význam, když je tam uvedené???
I. Wernish: S křikem se vracejí
U Wernishe mi chyběl vtip a nadsázka, nápad... Hezky odříkané, ale to je málo. Pohraj si s textem - vždyť to autor nabízí. Nepoužívej gesta, když nemají význam, funkci. Co s tím koncem... „ V té tašce je všecko, co na světě mám" - konec jsi úplně zahodila, ale není v něm náhodou pointa...?!

Tereza Skálová
V. Vysockij: Hon na vlky
Chyběl překlad! Vysockij je autor písňových a ještě k tomu náročných textů. Nemáš ucelenou představu o textu a dané životní zkušenosti. Výkřiky byly nefunkční - nemůžeš jen tak zvýšit hlas - je třeba text vystavět. Rozeber ho, jednotlivé (mnohdy metaforické) obrazy si rozkryj!!! Důrazy patří na předložku! Nedrmol tolik, ať vše vyříkáš! Radila bych jinou volbu textu - tento pro Tebe není vhodný... Na závěr jsem si říkala: „Co tím chtěla, Terka, říci??? Proč text říkala???"
M. Kubicová: Antonín má Greenpeace sklony
Proč jsi tento text říkala na židli? Měla tam nějakou funkci? Chyběl mi tah. Text působil nehotově... mám na mysli, že jsem si říkala, že na něm asi dlouho nepracuješ. Někdy jsi víc asi přemýšlela, co tam má být za slovo, než co chceš divákům předat...

Jana Šestáková
J. Kainar: Laciné věci
Jani, zapracuj na tempu! Chyběl mi tah, někdy kouskuješ, někde neděláš důraz na předložku (do páchnoucích archívů). Text jsi říkala schválně bez zaujetí, bez postoje - aby působil jako ty laciné věci??? Nebo co jsi jím chtěla říct???
Lidová báje sibiřských Evenků: Atyrkon a psi
„Atyrkon" se mi líbil víc, dosáhla jsi určitého napětí. Jen dej pozor na to, abys často nekouskovala slova - spojuj je v logické celky, dej tomu větší tah. A co je, nebo kdo je Lúča??? Má v textu význam, nebo je to řečené jen tak???

Eva Tylečková
K. Čapek: Goneril, dcera Learova
Čapkovy apokryfy jsou krásné a geniálně napsané - čím víc člověk na textu pracuje, tím mu dochází hloubka... Evi, mně se z kraje text líbil, ale pak jsem zjistila, že ho říkáš dost stejně. Goneril nemá jenom jednu polohu, ale to žena mnoha tváří. Skrz vším prostupuje závist, což nebylo úplně poznat - působila jsi moc křehce. Tvoje Goneril byla dívenka, kterou bychom politovali... Je ale skutečně k politování??? Ještě o ní popřemýšlej...
G. G. Márquez: Sto roků samoty
„Sto roků" se mi líbilo víc. Měla jsem pocit, že víš, o čem mluvíš, že máš text usazený, zažitý. Přímé řeči se mi líbily, ale už ne tolik pozice vypravěče. Jak se Ty sama stavíš k textu??? Jo, a nezapomeň uvádět překladatele!

Milada Vyhnálková
K. Sýs: Slov co nejméně
Po technické stránce byla báseň v pořádku - dodržuješ přesahy, pracuješ s rytmem... Miladko, ale mám z básně smíšené pocity - vyznívala jako spleť různých obrazů, nenašla jsem v něm hlavní nitku, která by prostupovala celou básní. Ty jí určitě máš, jen se musíme mít, my diváci, čeho držet. Text je napsán pro mužské pohlaví, takže působí zvláštně, když ho říká žena - ale třeba z toho uděláš přednost... Sýs byl pro mě zatím hodně chaotický...
K. Hynek: Interpunkce
Miladko, druhý text se Ti povedl více. Saxofon má v básni funkci, navíc text ozvláštňuje a dělá ho výraznějším - celé je to vlastně hra. Jednotlivá interpunkční znaménka děláš hezky - ještě víc si s nimi pohraj. V textu mi chyběl rámec - Ty odněkud přijdeš, začneš naznačovat, co se bude dít, pak jdou jednotlivá interpunkční znaménka a pak nic,.. konec... je třeba text zakončit, odejít s nějakým pocitem - tak klidně zase hraj a běž pryč... ať to má rámec.

III.KATEGORIE

Adina Bálková
M. Cvjetajevová: Pokus o žárlivost
Chyběl překladatel! Na poezii Mariny Cvjetajevové se podepisuje její životní zkušenost - promítá se ve většině básní. Poezie je složitá, hodně metaforická. Trvá dlouho, než se vše rozkryje, než interpret přijde na to, jak text říkat. Měla jsem pocit, že mnohdy, Adino, nevíš, o čem mluvíš, co říkáš. Jaký je Tvůj postoj v textu??? O čem text je??? Otázky jsi pokládala hodně podobně, ne-li úplně stejně... Rozlišuj text, co je v závorce a co není... - dávej pozor na přesahy - chvílemi jsi text říkala jako prózu... Zaměř se taky ještě na tempo básně,...
D. Charms: Nový talentovaný spisovatel
„Charms" byl lepší, byla jsi nad textem, což je dobře. Ještě to můžeš víc dotáhnout - dělat si větší srandu. Konec Ti trochu nevyšel - vyzněl prázdně... Na začátku ses klaněla asi záměrně,... proč toho nevyužít i na konci, proč to neshodit...

Tereza Lexová
M. Twain: Z písemnosti Adamovy rodiny - „Evin deník"
Terezko, nebudu psát, že jsi zkušená recitátorka,.. to všichni víme. Vcházíš-li na jeviště, vchází tam osobnost, která má potřebu podělit se s publikem o text, o zážitek. Máš nadhled, který je u recitace potřeba. Vyprávíš a publikum jde s Tebou, odpustí Ti drobné zaškobrtnutí (v podobě výpadku textu), vnímá drobné vtípky a nadsázku. Jen drobnosti - pár nepřesností - místo ukázat - jsi řekla stát; místo domnívám - mám pocit; místo kvůli - pro jeho;... Pasáž „O čtyřicet let později" bych říkala úplně jinak než předchozí pasáže - je to posun...
J. Brodskij: Konec krásné epochy aneb Proces s příživníkem Brodským
Krásná dramaturgická práce!!! Místy mě mrazilo, což by tak mělo být. Soudce na můj vkus působil až moc hystericky a stejně - já bych mu dala prostor - neměl by se tolik měnit, ale trochu přeci... se vzrůstajícím tlakem v síni, vzrůstá i nervozita, zvyšuje se tep, hlas... Ale máš je pěkně odlišené, básně říkáš dobře - působí to jako celek přesvědčivě, má to velkou výpověď. Díky za zážitek!

SOUBORY

DS WICCA
A.Waldman: Žena v řeči bystrá
„Žena v řeči bystrá" měla spousty nápadů, které byly ale roztříštěné. Celé představení bylo uděláno na bázi, že jedna žena mluví, ostatní sedí, nedělají nic,... Je třeba promyslet hlavní téma - toho se držet. Každá z těch žen by měla být něčím reprezentována, mělo by být něco pro ni typické - měla by mít svůj symbol. Ženy jsou spolu na jevišti, tak je nechme, aby spolu vzájemně komunikovaly. Rozkryjte vztahy mezi nimi. Není ideální používat ilustrační gesta!!! Klavír posunuje děj - ale ženy na něj nereagují. Proč? Chybí mi větší hravost, propojenost, větší promyšlení. Text svádí k tomu, že divadlo bude vyznívat monotónně, nepodporujte to! Proč dělat důraz neustále jenom na já... ??? Zapracujte ještě na rytmu skladby a jejím celkovém vyznění...

Hodnocení Lucie Semančíkové

Nella Gabrielová
Chválím kontrastní výběr textů, na nichž mohla ukázat schopnost zvládnout dvě různé polohy interpretace (a to i přesto, že se jednalo o oba texty prozaické). Chválím kus práce odvedené na celkové výstavbě textu (oba texty), udržení dějové linie, směřování k pointě. Přestože se nejspíš jednalo o ne špatně míněný záměr (Jodok) - viz celková výstavba textu (stupňování), já osobně bych doporučila zvážit, zda začátek recitace není vzhledem k charakteru textu až příliš „unylý", samozřejmě je velmi moudré „nevystřílet všechny zbraně" hned na začátku, ale přesto - hned od začátku byste měla zaujmout a za sebe mohu říct, že mne jste zaujala až po čase, teprve gradováním příběhu jste mne do něj vtáhla. Můj návrh formou otázky: Myslíte si, že by bylo možné zachovat postupné gradování tempa příběhu, a přitom NĚJAK zaujmout už hned na začátku? Zkuste k tomu najít klíč.
K druhému textu (Marťanská kronika) chválím správné frázování, dodržovány tečky, čárky... - text se nerozpadá, netříští. Rytmus textu je podpořen tikám hodin, do něhož se interpretce podařilo dát i naléhavost a i jakousi nepříjemnou úzkost z nesmyslnosti a zbytečnosti jejich příkazů. Celkově hodnotím tento přednes jako velmi zdařilý, přesto bych doporučila ještě víc ponořit se do houbky tohoto textu - „Co právě já tím chci říct."
A nakonec - doporučuji absolvovat kursy na hlasovou průpravu a práci s hlasem - při ztišení či při „realizaci teček" byl občas hlas nejistý, ztrácel se, chybělo pevné posazení hlasu... (možná se jednalo jen o momentální hlasovou indispozici, nachlazení apod.).

Karina Langová
Sic kontrastní výběr textů, ovšem interpretace obou textů se slévá. Velmi zajímavá a příjemná barva hlasu (u prvního textu přímo i koresponduje s volbou textu), časem se však v obou textech stává recitace monotónní, chybí celková výstavba, gradace atd. Třebaže se interpretka snaží o komunikaci s posluchači, je však nejistá a její pokus o navázání kontaktu je víceméně rozpačitý.
K prvnímu textu (Vyvrhel) - tuto interpretaci považuji za zdařilejší, v několika případech mi však unikl předěl, kdy hovoří pták, hlavní výhrada je však k promyšlení celkové výstavby textu - CO TÍM CHCI ŘÍCT, K JAKÉMU SDĚLENÍ CELÁ BÁSEŇ SMĚŘUJE.
U druhého textu jsem postrádala smysl pro vyprávění prozaického (navíc humorného) textu. Interpretace byla příliš roztrhaná pauzami, dějová linie se ztrácí.
Máte nádherný zvučný hlas, úžasné předpoklady, zkuste je nezahodit!!!!

Kateřina Laštůvková
Výběr prvního textu mi k typu recitátorky (působí jemně, něžně a romanticky) nesedí - dívčí, jemný, tak trochu až dětský hlásek jsem si jen velmi obtížně přiřazovala k vyprávění příhody s kuchařkou... (možná, že by to i bylo možné, ale v tom případě úplně jinak - využít svého typu, vzhedu a promítnout to do způsobu, jak budu tento příběh vypravovat, aneb - jak by taková jemná, něžně působící dívka mohla zrovna takovou příhodu vypravovat). Interpretka umí pracovat s tempem, její vyprávění však sklouzává do „zpívaných" pasáží (...a přišli na to až druhý den v poledne....) či alespoň vyzpívaných některých konkrétních slov, což přirozeně rozhodně nepůsobí: letos, kuchařkou, kradou, dlouho, tlustá atd. K výběru druhého textu si již recitátorku jako typ umím představit, ovšem domnívám se, že interpretka zatím vnitřně nedozrála, aby mohla věrohodně sdělit výpověď textu. Těžko jsem udržovala pozornost, ztrácela jsem se.... Interpretka pravděpodobně „věděla", o čem to je, bylo to však povrchové, vnitřně neprocítěné vědění, kterému chyběla naléhavost, PROČ tenhle text, CO tím chci říct.
Pauza po nadpisu je vždy vynikající nápad - vytvoření atmosféry atd. Ovšem tato pauza nesmí - zvlášť pokud je výrazně dlouhá - být „prázdná", v případě Katky však prázdná byla. Čili - pauza určitě ano, délku však usměrnit podle vyzrálosti recitátorky, jak dlouhou pauzu její osobnost unese. Zrovna Katce bych tedy doporučila - alespoň prozatím - pauzy po nadpisu zkrátit.

Karel Vaněk
Hodnotím spojení recitace a kytary, nebylo samoúčelné, bylo funkční (a to i přesto, že se v básni mluví o pianu). Kytara pomáhala dotvořit náladu, vytvářet významové předěly při recitaci básně atd. Karel už při vstupu na jeviště JE osobnost, která dokáže zaujmout svou přirozeností a vnitřní opravdovostí (jednoduše řečeno - věřím, že ví, o čem mluví, a že ví, co chce říct). Oceňuji i práci s veršem, s temporytmem básně, pauzy jsou voleny úměrně s ohledem na rytmus, nejsou „hluché". K druhému textu: vypravěčský talent, dokáže udržet dějovou linii i podržet vtip. Za nepřirozený považuji přehnaný kontrast při zpracování dvojí přímé řeči - jeho kamarádi X Vasja. Povzbuzující slova Vasjových kamarádů Karel interpretuje velmi výrazně, hlasově zcela odlišené od ostatního textu (Vasjo, hele, jen žádnou trému a rozpal to!), zatímco Vasjovy reakce téměř splývají s pásmem vypravěče (... jen klid, lidičky. Všecko víme....). A ještě něco - poprvé, když se Vasja zahloubá, mluví o tom, že na herectví je hodně pěkného. Do následujících pasáží bych tedy tato slova více promítla (jistá hrdost či vědomí vlastní důležitosti, „když na tebe to obecenstvo kouká a jsou tam známí a příbuzní a...."), teprve na tom se pak dá v jistém kontrastu a dvojpólovosti vystavět také ta druhá poloha herectví.... - ne až tak „pěkná" , na kterou je navlečený konkrétní příběh. Nakonec ještě doporučuji zapracovat na výslovnosti.

Rudolf Vybíral
K prvnímu textu (Rady Čechům...): Zajímavý přístup k recitaci, neztrácí se příběh, umí si decetně vychutnat vtip (úměrně šetří prostředky k tomu užitými). Zvážila bych však nebezpeční „přepauzování" textu, přestože rozpauzování textu často i jen drobnými pauzami se právě výraznou měrou podílí na osobitosti Rudolfovy recitace. Doporučila bych tedy více promyslet, kde toto drobné rozpauzování ponechat a kde je na škodu věci. Př. Ještě nikdo/ neměl na nose hýla,/ a to proto,/ že naše radost/ z hýla na cizím nose/ byla by podstatně menší, / než je naše zadostiučinění / z hejla, / a menší / by byla i pro menší satisfakci / našich mluvidel. Ještě nikdo/ nenazval bližního svého /býkem, .... Text je rozpauzován řadou drobnějších kratičkých pauziček, úměrně jsou užity i pauzy delší (např. ...bližního svého/býkem...). Jedná se o začátek textu a způsob recitace mi připadal zajímavý, nevšední, pauzy naštěstí nebyly natolik dlouhé, aby text rozrhaly... ovšem - recitace pokračuje a jen s občasným vybočením (např. ...guvernér Národní banky pociťoval z nové emise pokladních poukázek takovou rozkoš...) pokračuje i tento způsob rozpauzované recitace... ale v této chvíli mi už recitace místo zajímavé začíná v některých místech připadat monotónní. Např. si kladu otázku - Jsou všechny pauzičky v následujím úryvku nutné? Co kdyby se i v tomto případě respektovaly víceméně jen čárky a tečky: ...což je spisovný tvar / slova znamenajícího taurus, / tedy zvíře, / jemuž puritáni v USA / říkali kdysi.....
K druhému textu (Dithyramb): zde jsem naopak postrádala schopnost podržet vtip, ironii (...zavrženým hříšníkům zbude jen smysl pro krásu, duševní převaha a jiné zdroje útrap). Text je velmi náročný na práci s veršem a přesahy, poměrně slušně se s tím Rudolf popral, i když i nyní by byla některá místa dikutabilní (Vždyť čistá duše smí si dovolit // i tělo....). Především mi však chyběl Rudolfův osobní vklad do tohoto textu a tedy vůbec i to hlavní - nějaké to sdělení.

Čichoňová Hana
Ferlinghettiho báseň je pro Vás příliš velké sousto, bohužel - text, který jste nám zaslala, zároveň i nerespektuje hranice veršů této Ferlighettiho básně a odtud nejspíš pramení i neschopnost vůbec jakkoliv dále s touto básní pracovat. Volba této básně je pro Vás nevýhodná i proto, že se jedná o text často recitovaný a my porotci máme s čím srovnávat (obrovská nevýhoda pro Vás!) . Když pominu tyto dvě zásadní skutečnosti, poznačila jsem si k Vaší recitaci toto: recitace bez přirozeného vnitřního prožitku, mdlá. Závěr snad i pochopený, i přesto však pointa nemohla vyznít tak, jak by měla a mohla, poněvadž recitace jako celek k ní nesměřovala, negradovala.
Volba druhého textu již byla neotřelá, tam, kde se stále dokola vybírá Taťánin dopis Oněginovi, Vy jste volila úplně jiný úryvek z tohoto románu. Při této recitaci jste na mne působila mnohem opravdověji, oceňuji množství hezkých chvilek. Jen pozor - občas jste sklouzávala do stále stejného intonačního schematu. Emoce Taťány - dle mého názoru - nebyly patetické, ač k tomu text sváděl.

Hrablíková Tereza
Chválím volbu obou textu k typu recitátorky, u prvního textu působila na mne nejen slova básně Elfové ale přímo i mystický zjev recitátorky a její „elfí" hlásek. Domnívám se, že v Terezce je ukryt potenciál, dokáže pracovat s tempem, dynamikou, mimikou obličeje, bohužel občas sklouzává (zvlášť u druhého textu) do pravidelného intonačního schematu. Některé pasáže či slova jsou „vyzpívaná" (např. z druhého textu ....vybavíš.... z hned prvního verše) - typický pozůstatek dětské recitace.

Hodnocení Anny Cónové

Milí přátelé poezie i prózy,

pěstujte přátelství po celý rok, vyhledávejte nové neotřelé texty dávných i současných básníků, texty, které odpovídají vašemu věku, zkušenostem a možnostem. Zkuste se poněkud více seznámit s jevištní mluvou, správnou výslovností. Dbejte na srozumitelnost textu, pracujte s temporytmem. Hledejte - a předejte posluchačům zážitek z objevení toho, co je skryto za slovem.

Mým osobním přáním je, aby se každý z vás příště představil alespoň jednou básní. Stále více vás přichází s dvěma prozaickými texty a byla by škoda, kdyby z Wolkerova Prostějova básně úplně vymizely.

Prožila jsem s vámi soutěžícími a taky s kolegy porotci, organizátory a dalšími milými lidmi dva hodně inspirující dny. Díky.
Přeji vám, ať je porota příští rok velmi překvapena vašimi úžasnými pokroky.

Přidávám pár vybraných hodnocení.

Divadlo poezie

DS WICCA - Žena v řeči bystrá

Dívky se pustily do zajímavého, ale nesmírně náročného textu a ocitly se zatím v půli cesty.
Chtělo by to vybudovat charakter každé z nich, vztahy mezi nimi, pracovat s temporytmem celé básně, s náladami, výrazem,
aby se text nestal kolovrátkem.
Divadlo poezie - divadlo je od slova dívati se, tak poskytněte taky našim očím zážitek z toho, co se mezi vámi odehrává, jak reagujete na tu, co má právě sólo, jak na sólo klavírní, propojte vše vnitřní energií...Hrajte si, hledejte, bavte se, nebojte se! Stojí to za to!

I. kategorie

Karel Vaněk
Herec - M. Zoščenko, Jam session - V. Hrabě
V obou textech dát pozor na výslovnost, doslovovat, důrazy na předložky, dlouhé samohlásky dlouze. V básni je vše výrazněji slyšet než v próze. Dobře vybrané texty a zvládnuté.

Nella Gabrielová
Jodok...P.Bischel, Marťanská kronika - R. Bradbury
Pozor na překotnou mluvu, zlepšit výslovnost a posazení hlasu. Při rychlejší mluvě unikají konce slov.
V M. kronice pozor na monotónnost a na závěrečné věty, ať nezaniknou.

Karina Langová
Vyvrhel - M. Franková
Dodržovat odstavce, grafický záznam básně je pro recitátora důležitý. Pozor na výslovnost a na kolovrátek v řeči.
Stručná úvaha - M. Holub
Naplňovat pauzy mezi slokami, výslovnost - když, již, jest, příliš...Důrazy na předložky.
Výraznější závěr básně.

Dorota Molin
Čarodějův učeň - C.S. Lewis, Kouzelníkova pomsta - Leacock
Zapracovat na posazení hlasu, věnovat pozornost výslovnosti, pozor na stejnou intonaci u krátkých vět v prvním textu - ztráta pozornosti posluchačů.

Rudolf Vybíral
Rady Čechům - P. Eisner
Dobrá výslovnost. Nesekat ale věty uvnitř, nekouskovat. Více si pohrát s textem. Lepší žádné gesto než poloviční.
Dithyramb - P. Rut
Opět nesekat text, vystavět po smyslu větném a dodržovat přesahy.

II. kategorie

Milada Vyhnálková
Slov co nejméně - K. Sýs
Nerozbíjet sloky uvnitř, ať neuniká smysl textu.Pozor na výslovnost.
Interpunkce K. Hynek
Více bych spojovala jednotlivé části básně po ságu a hudebně znaménka ještě více zkonkrétnila. A konec básně po otazníku by měl být výraznější.

Iveta Kocifajová
Příběh se psem - J. Trojan
Zamyslet se znovu nad obsahem básně, aby byl více sdělný. Při rychlejší mluvě pozor na srozumitelnost.
Jednou - V. Hrabě
Dát do textu více zaujetí a vnitřní energie. Pozor na verše, které patří k sobě do jedné věty. A na přesahy.

Jana Šestáková
Laciné věci - J. Kainar
Zkonkrétnit sdělení textu, netrhat verše, zlepšit výslovnost.
Atyrkon a psi
Více energie do projevu! Vystavět věty po smyslu - důrazy na ta správná slova, ať nás text vtáhne. Pozor na výslovnost.

Adéla Koutná
Pán polštářů - McDonagh
Přidat energii do projevu! Text je dost dlouhý, tak ho více vystavět po epizodách. I překotná mluva musí být srozumitelná.
Maryčka Magdonova - P. Bezruč
Ujasnit si co chci svým projevem říct a jak. Prosmát se básní nestačí, i když tuším, co tím asi bylo míněno.

Tereza Osmančíková
Stará herečka - V. Renč, Tikotem hodin - V. Kučera
Nejvíce ze všech si ublížila výběrem textů, báseň se mi může sebevíc líbit, musím však zvážit, zda si ji nenechat zatím jen pro sebe.
Věk a zkušenosti hrály proti v první básni, v druhé - dopad básně vyzněl velmi matně. Škoda. Zajímavá recitátorka.

III. kategorie

Tereza Lexová
Z písemností...M. Twain, Konec krásné epochy - J. Brodskij
To nejlepší nakonec - výběr zajímavých, objevných a dobrých textů, skvěle interpretovaných. Snad jen v závěru Evina deníku pozor na slyšitelnost.

Hodnocení Jiřího Raice

1.kategorie

Nella GABRIELOVÁ
Hodně jste mě zaujala interpretací 1.textu, tam jste si vyhrála s přípravou, viz:frázování, melodie, dynamika... A ztotožnění recitátora s textem. Byl jsem rád za vaše nepřehrávání, za vaši civilní interpretaci, za to, že své poselství předáváte nikoli vnějškově, nýbrž zevnitř. Jediné výraznější negativum - výslovnostní nepřesnosti v případě, kdy zrychlujete tempo, a hlasové problémy v pasážích, kdy jdete z mezzoforte do forte, chybí Vám větší hlasový fond, za což ovšem nemůžete. Nedělní interpretace 2.textu ovšem byla o 80% slabší počínaje výběrem textu přes váš vztah k němu a celkovou interpretační hodnotu. Oproti sobotě jsem Vás téměř nepoznával... To byla interpretka Jodoka??? Slečno, vezměte si z toho poučení: druhý text není jen tak pro nic za nic!
P.S. na závěr: u mne jste postoupila z 1.místa. Ale s výše uvedenou výhradou. Bylo mi to líto, ba vadilo mi to...

Karina LANGOVÁ
Vaší hlavní zbraní je krásný, sametový, velmi melodický hlas, velmi příjemně se poslouchá! Jenže abyste uspěla, musíte mít k dispozici těch zbraní přece jen o trochu více... Slečno, je zapotřebí si hlídat kvalitu výslovnosti - viz: na TFÉ římse, lidé KFÍLÍ... Ale ještě mnohem více mi neimponovalo vaše celkové pojetí 2.textu (Holub - Stručná úvaha o kočkách...). Karinko, tohle opravdu není pohádka o Budulínkovi! Vnějškově jste to dramatizovala, zatímco smysl výpovědi Vám unikl. Vaše melodická rozezpívanost se v tomto případě obrátila proti Vám... Prosím, přemýšlejte o tom.

Kateřina LAŠTŮVKOVÁ
Slečno, prosím, nehněvejte se na mě, nic proti Vám osobně nemám! Ale když já jsem si na vaší recitaci opravdu příliš nepochutnal...Měl jsem pocit, jako kdybyste dostala direktivně dva texty: Tady se to naučíš zpaměti, hotovo, šmytec, žádná diskuse... Takže jste se to naučila zpaměti a melodickým přezpíváváním zastírala svůj nulový vztah k textům... Ale takhle to přece být nesmí! Tomu, co přednášíte, musíte věřit ať už ve smyslu pozitivním (souhlasíte s obsahem textu) nebo negativním (pak to interpretujete jako krajně věrohodnou parodii), ale prostě věřit! U Vás jsem to absolutně necítil. Nabídla jste mi jen dvě skořápky oříšků, jimž chybělo jádro...

Dorota MOLIN
Slečno, můj vztah k vaší osobnosti a interpretaci je ambivalentní. Ctím vaši schopnost paměťově zvládnout dva dlouhé texty a zaujmout publikum, což se Vám bezesporu podařilo. Kvalitně jste to nastudovala, pracovala s textem ve smyslu kompoziční výstavby, melodie atd. atd.... Jenže marná sláva, osobně se prostě nemohu ubránit pocitu, že to vše je jen JAKO... Krásně načančaná hra na JAKO...Vnějškový lesk, vnitřní chlad. Dokážete-li vyrušit tohle, budu Vás ctít ještě mnohem více. A ty texty pak mohou klidně být mnohem kratší...

Lenka SZOKALOVÁ
Máte dobré vedení (Markéta Kubíčková, vyřiďte jí můj pozdrav!), ale je vidět, že jste zatím jen na začátku. Oba ty texty byly trochu nad vaše současné možnosti, ale především HODNĚ známé... Pokuste se hledat a najít něco neobehraného, co přitom bude souznít s vašimi vnitřními pocity. Abyste to nemusela hrát, nemáte to zapotřebí. Ani já ne... A dbejte prosím daleko více na výslovnost, precizujte hláskovou kvalitu i kvantitu, celkově výrazně zdokonalujte techniku řeči. A na jevišti se pokuste nebýt nervózní, zbytečně se tak týráte, nemáte to přitom zapotřebí. Na jevišti dobře vypadáte, umíte udělat atmosféru... To si pamatujte, z toho vycházejte: nemít strach. Proč???

Karel VANĚK
Pane, u čtyř porotců jste postoupil z prvního místa, tedy jednomyslným výrokem. Jediný, kdo Vás vnímal jinak, jsem byl já, proto máte právo vnímat můj názor jako zcela okrajový. Já jsem měl výhrady k oběma textům, zde jsou: 1)U Hrabětova Jam sessionu - slabá technika řeči, ale především zcela nefunkční kytara, to vybrnkávání na 1 strunu (nejprve E6, pak E1, pak E6) nekorespondovalo s textem, vnímal jsem to jako samoúčel...Hezky jste naopak frázoval, máte melodický hlas... 2)Zoščenkova Herce jste pojal v duchu Besídky zvláštní školy Šimka a Grossmanna...Ta postava je ale úplně jiná, ruská, jejich mentalita je odlišná...Nechytil jste ji, dramatizoval jste to, dělal jste to vnějškově. Všechny jste zaujal, jasně jste postoupil... Jen mne to nechalo naprosto netečným... Což Vám samozřejmě vadit nemusí... Vždyť jste přece zvítězil!

Rudolf VYBÍRAL
Jste talentovaný kluk s citem pro text a velmi melodickým hlasem, do budoucna určitě s perspektivou! Mám však hodně velký problém ztotožnit se s vaším přístupem k textům: v obou případech to byl jen vnějšek, HRA, chybí mi prostě vnitřní prožitek, vnitřní zábava, vnitřní ironie... Potřebujete texty, za nimiž si budete stát, tohle jste si přece ani v jednom případě nemohl vybírat sám... To zpívání nadávek v 1.textu byl nefunkční úlet, máte totiž hudební hluch...Rád bych se s Vámi setkal v příštím roce.

Martina ZAJACOVÁ
Oproti okresnímu kolu, kde jste mě radostně překvapila, jste byla nejméně o stupeň horší! Co se s Vámi stalo? Že by až taková tréma? V 1.textu jste se potýkala s výslovností a občas s interpretačními omyly (pasáže chlapce přednášené dívčím způsobem), v 2.textu jste byla „živomrtvá", nepochopil jsem, proč to vůbec říkáte. A nezapomeňte, že textový originál si nelze upravovat zcela dle libosti... Škoda, nejela jste ani na 50% svých reálných možností!

II. kategorie

Hana ČICHOŇOVÁ
Slečno, vyberete-li si k přednesu dvě tak opravdu hodně často recitované básně, předpokládá se, že abyste uspěla, byste měla přinést něco skutečně originálního, individuálního. To se nekonalo, a to bohužel ani náhodou. Moc Vás prosím, nevnímejte recitaci jako příležitost sebeprezentace, z vašeho výkonu bylo tohle rozpoznatelné opravdu „široko daleko". Smysl obou textů Vám zůstal mírně utajen. Nebo jste ho alespoň nedokázala vyjádřit. Ferlinghetti ani Puškin si to nezasloužili!

Tereza HRABLÍKOVÁ
Strašně se snažíte! Víte, co říkáte, pěkně frázujete, samozřejmě víte, že Vás limituje váš tenoučký hlásek konipásek... Tomuhle základnímu faktoru je nutno přizpůsobit vše ostatní, především výběr textů. V 1.textu jste se do výběru netrefila - tohle vážně není pohádka pro děti předškolního věku! A Terezko, pamatujte, že fakt nesmíte moc zesilovat, váš hlásek ve forte zní spíš komicky a to přece určitě nechcete... V 2.textu jste byla uvěřitelná daleko více, milá, něžná, dojímavá. Čistá. Tohle je ta cesta, kterou jděte.

Soňa JANOŠOVÁ
Slečno, interpretačně sice fakt nejste můj šálek čaje, ale díky za váš výkon! Jste živel, svéráz, obrovsky planoucí, přesvědčená o správnosti své interpretační cesty. Nesouhlasím s Vámi, ale vážím si Vás! Prosím Vás ovšem o dvě věci. 1)Hraní mi ve vašem případě kupodivu až tak nevadí, vadí mi přehrávání (viz závěr 1.textu a celý 2.text). Rozlišujte ty dva pojmy - hraní / přehrávání! 2)Nelze si vystačit s jednou interpretační polohou! Rozšiřte svůj rejstřík výrazových prostředků a uvidíte, jak svůj projev ohromně oživíte! V soutěži jste sice neuspěla, ale přesto bych se s Vámi ještě alespoň jednou hrozně rád setkal. Lidé jako Vy dokáží leckdy mírně fádní průběh soutěže pěkně oživit! A ještě jednu věc bych rád zdůraznil: Vy máte recitaci ráda - nenechte se odradit případnými dalšími nepostupy! Recitace je víc než soutěže, úspěchy, neúspěchy...

Iveta KOCIFAJOVÁ
Slečno, jsem vaším víceletým příznivcem a obdivovatelem vašeho způsobu recitace. Saša Rychecký s Vámi dělá ohromný kus práce, jeho rukopis je na Vás prostě znát. Letos vznáším námitky vůči některým pasážím 1.textu, kde to vidím jinak (viz:
Ta dívka na lůžku je podle mne méně dychtivá, než jste ji pojala, „pár čísel má neznámá ves" = jeden motiv, ne dva atd.), naopak jste mě dostala tím Hrabětem, tuhle jeho báseň totiž přímo nesnáším, ovšem Vy jste to řekla tak parádně, že jsem úplně ztuhnul... Jste prostě slečna recitátorka... Takže zase za rok? Doufám, že nekončíte!

Adéla KOUTNÁ
Slečno, jste zřejmě intelektuálka a svému okolí to dáváte velmi srozumitelně najevo, JAKÁ jste intelektuálka... Jako vše v životě, přináší i tohle klady a zápory. Vaším kladem je, že vše máte pod velkou kontrolou. Vaším záporem je, že nechápete, že jsou prostě věci, z nichž se sranda nedělá, a to z jakéhokoli hlediska. Nechť Vás uklidňuje, že s tímto postojem jsem zůstal beznadějně osamocen, zřejmě jsem jako stará konzerva prostě pouze nepochopil míru vašeho intelektu. Je mi to jedno. Ctím prostě jisté zásady, ty jste porušila.
Netvrdím, že se mýlíte, nemám potřebu Vás přesvědčovat o své pravdě, samozřejmě máte právo na tu svoji. Jen Vás lituji. Skončila jste druhá, uspěla jste... Dobře Vám tak.

Renáta KRÁLOVÁ
Slečno, máte jeden handicap. Svůj hluboký vnitřní svět nedokážete vyjádřit vnějškově dostatečně přesvědčivě, aby Vám okolní svět uvěřil. Vy prostě hoříte jen uvnitř, zvenčí to vypadá jako chlad. Myslím si ale, že nepotřebujete onen svět přemlouvat... Je to jeho problém, ne váš. Kdybyste na to šla jinak, třeba byste byla úspěšnější, jenže zradila byste sama sebe. A za to jakýkoli úspěch nestojí. Ale tohle zřejmě víte. Jděte si svojí cestou a hlavně zůstaňte provždy svá.

Šárka NÍČOVÁ
Přirozená, přesvědčivá, obyčejná, milá holka! Velice pozitivní v 1.kole, to 2.kolo se Vám vyvedlo méně, Markétu Procházkovou jste prostě přezpívala, v té básni přece nedominuje jas, jak se snažíte přesvědčit okolní svět! Do interpretace se pokoušejte vložit ještě více osobnosti, více magie, uberte na tempu (1.text). Přitom zůstaňte, jaká jste! Těžké, což? Ve vašem případě by mě zajímalo, jak to bylo s výběrem textů. Sama? Asi ne...

Tereza OSMANČÍKOVÁ
Druhým rokem Vám opakuji: až se Vám konečně podaří vybrat si texty odpovídající vašemu věku a naturelu, budete stát buď na postup nebo hodně blízko něj. Recitovat umíte, k poezii máte hodně blízko. Jen Vás prosím, abyste i v příštím roce nerecitovala Tikotem hodin Vojtěcha Kučery, tu jste dělala již druhým rokem. Není to sice zakázáno, ale je to přinejmenším nezvyklé. Jistěže jste si tím nepřilepšila, to je snad jasné... Obecně pro Vás platí: pohybujete se na hranici uvěřitelnosti. Ale i Vy patříte k těm, kdo onu hru prostě potřebují...Hlídejte si výslovnost v rychlejším tempu.

Jan PLECHÁČ
Co jste to vyváděl v tom druhém textu? Proč jste přišel nepřipraven??? Tohle přece nebyly jen zapomínací výpadky! Na druhé straně - přes veškeré problémy jste se přenášel s elegancí hráče pokeru, klobouk dolů! Hodně jste se mi líbil, tu Swietlického miniaturu jste vystavěl úžasně, připomněl jste mi latinské úsloví non multa, sed multum...Přes zmíněné výhrady jsem Vás viděl na postup. Třeba příští rok, nepodceníte-li opět přípravu...
Výkonnostně na to myslím máte.

Klára SEDLÁČKOVÁ
Zaujala!! A to i přes některá negativa - nepřesná výslovnost (na opravdu mnoha místech!), sklon k nefunkčnímu přehrávání, předimenzované pianissimo... Ale slečno, přijdete na jeviště a je jasné, že přišla osobnost. Dobře vypadáte, máte krásný altový hlas, vaše interpretace se opírá o výrazovost a ta je hodně podstatná. Podržte si prostě své přednosti a přidejte k tomu řemeslo... Budete fajn, těším se na Vás!

Tereza SKÁLOVÁ
Slečno, prosím, zkuste to jinak. Méně suverenity, více výkonu. Po všech stránkách. Recitace není exhibice. Čím více jste se o to pokoušela, tím méně se Vám to dařilo. Nechci Vám ublížit, dalších komentářů se proto zdržím.

Jana ŠESTÁKOVÁ
Vy jste si musela zažít pocit velkého vítězství bez ohledu na konečný výsledek! Zvítězila jste sama nad sebou, nad vlastní nervozitou. Bylo to občas na úkor plynulosti výrazu, rvala jste to silou (hovořím nyní o 1.textu) , občas jste byla přespříliš rychlá (opět 1.text), ale obecně: obyčejná, uvěřitelná, dobrá recitace. Odvedla jste zřejmě to, na co máte, možná i něco navíc. Vy zřejmě nikdy nebudete patřit k adeptům postupu, ale typů jako Vy je strašně moc zapotřebí. Jsem rád, že recitujete, a věřím, že ta recitace Vám to naopak vrací. Šťastná symbióza!

Eva TYLEČKOVÁ
Slečno, zaujalo mě, že v prvním textu jsem si u Vás poznamenal několik pasáží, kde jsem měl výhrady k vaší výslovnosti, kdežto druhého dne jste byla výslovnostně takřka perfektní! Nerozumím tomu, ten rozdíl byl dost značný. U toho Čapka (2.text) mi ale chybělo mnohem více vnitřku, působila jste na mne dojmem velmi kvalitně naučené recitátorky... Jenže v recitaci se ty věci dají naučit jen do jisté míry, důležitý je i vnitřní prožitek. Výpověď, ne oznámení. A to jsem u Vás postrádal. Na vaši obranu ovšem podotýkám, že jste přednášela dva strašně těžké texty. U obou je zapotřebí obrovské charisma. A to člověk buď má, nebo nemá. Tomu se naučit prostě nedá. U Márqueze jste byla trochu moc rychlá.

Milada VYHNÁLKOVÁ
Ano, slečno, byla jste jasně nejlepší. Malinko, ale opravdu jen malinko mi jen vadilo, že víte, že jste nejlepší. Přijela jste si pro postup a zaslouženě, bez jakýchkoli pochyb jste také postoupila.Jediná výhrada: když v 2.textu (Hynkova Interpunkce) interpretujete Vykřičník, jdete do ostrého forte, v té chvíli dostává váš jinak výrazně sametový hlas nepříjemný odstín. Trochu tam uberte. Hodně štěstí v ústředním kole!

III. kategorie

Adina BÁLKOVÁ
Cvetajevová se mi líbila zejména a po stránce technické, kompozice, melodie, frázování, tempo, dynamika...Dobře! O něco méně tam bylo výrazu, ale to Vám nelze zazlívat, to byste si musela prožít to, co ona... Na tuhle báseň je třeba dospět věkem i životními karamboly. Prosím, podržte si ji v repertoáru a jednou se k ní třeba vraťte, až pochopíte, že už přišel její čas... U mne se tak děje s Kainarem či Hrubínem, vracím se k nim po 30 letech... Charms se Vám podle mého názoru vyvedl mnohem méně, ovšem připouštím, že jistou roli v tomto hodnocení možná sehrává i moje poměrně prudká averze vůči panu autorovi...

Tereza LEXOVÁ
Slečno hörečko, ze své celoživotní pozice snaživého amatéra bych si už zřejmě neměl dovolovat vůči Vašemu Majestátu jediné kritické slůvko, ovšem sbírám v sobě cáry odvahy a utěšuji se, že ani bohové nejsou nesmrtelní, ba ani neomylní... Terezko, Evu říkáte samozřejmě inteligentně, rafinovaně, hravě i dravě, jenže od počátku do konce stále stejně. Prosím Vás, uvažujte: Eva je zpočátku boží výtvor, vytvořený z Adamova žebra, ona přece zpočátku neví, tápe, ke všem poznáním teprve průběžně dochází, ke své ženskosti dochází až postupně! Zvažte, nestálo by za to její vývoj interpretačně postihnout? K druhému textu se nevyjadřuji, chybějí mi listy, tak jsem jen poslouchal... Kdybychom se už neviděli, mějte se fajn, Terezko...

Divadlo poezie

Divadlo WICCA
Keltský název, souhrn tajných nauk, učební zdroj keltských druidů... Ten název mě zaujal i navnadil.
Holky, snažily jste se. Nejvíce ze všeho se mi líbilo, jak věříte tomu, co děláte. To je hodně důležité... Hodnotit Vás ovšem nebudu, hodnocení nechám povolanějším.

 

Poděkování

OS TeRaSa děkuje za dlouhodobou finanční podporu při organizování Wolkrova Prostějova městu Karviná, městu Bohumín, Ministerstvu kultury a Nipos ARTAMA.

Velmi si vážíme vstřícného přístupu a perfektní spolupráce s MěDK Karviná.

 

Další činnosti


Přihlášení

Anketa

Rozborové semináře po ukončení soutěže mi přijdou:
 
Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch
cialis australia viagra patent australia expiry viagra gold australia viagra farmaco viagra rezeptfrei acheter cialis en suisse
  • lidocaine médicament lidocaine vente libre pas cher lioresal
  • buy clobetasol propionate ointment without a prescription levofloxacin 500 mg tablet side effects tamoxifen 10 mg tabl
      acquisto viagra online pro viagra kamagra på apoteket
    „Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich